8,6 8 ,6 189 reviews Bekijk reviews

Brandmeldinstallatie


Hoge eisen, hoog niveau

Een uitslaande brand kan catastrofale gevolgen hebben voor uw organisatie, de mensen die hierbij betrokken zijn en de omgeving. Omdat brandveiligheid een gevoelig onderwerp is, worden er hoge eisen gesteld aan een brandmeldinstallatie (BMI). Niet alleen de apparatuur moet goed werken, ook de inrichting, signalering en het onderhoud moet van hoog niveau zijn. 


Kwaliteit brandmeldinstallatie is veiligheid

Omdat het om mensenlevens gaat, werken wij uitsluitend met de beste kwaliteit systemen van onder andere Hertek. Hertek is gespecialiseerd in brandmeldsystemen die conform de nieuwste wet- en regelgeving geïnstalleerd worden.


Beheer brandmeldinstallatie

Maandelijkse beheer van uw brandmeldinstallatie is van levensbelang. Ook is het aanwijzen van de juiste personen die de brandmeldinstallatie beheren verplicht en belangrijk. Lees meer over beheer van brandmeldinstallaties.

Onderhoud van uw brandmeldinstallatie (BMI)

Naast de verkoop van branddetectiesystemen zetten wij onze kennis ook in om u te voorzien van advies over de juiste compartimentering en ontruiming van uw bedrijfspand. Daarnaast verzorgen wij ook het onderhoud van uw systemen, zodat uw pand jarenlang brandveilig is. Met het uitvoeren van controles, door middel van brandsimulatie en rookontwikkeling, bent u verzekerd van continue zekerheid. Onze deskundigen zijn gespecialiseerd in het onderhoud en beheer van de systemen, want als het om brandveiligheid gaat, telt iedere seconde.

onderhoud bmi

Een brandmeldinstallatiesysteem wordt onder andere gecontroleerd op onderstaande punten:

 • Goede bereikbaarheid en functionaliteit van de brandmeldcentrale
 • Controle van de optische indicatoren op de brandmeldcentrale, nevenpanelen en de brandweerpanelen
 • Controle bereikbaarheid handbrandmelders en visuele/ functionele controle werking van de handbrandmelders
 • Controle vrije ruimte rond automatische melders en visuele/  functionele controle werking van de automatische melders
 • Controle verandering in ruimtegebruik, inrichting, ventilatie of bouwconstructie
 • Controle ontvangst van brandmeldingen op de centrale(s)
 • Uitwendig reinigen van apparatuur en verzorging accu’s
 • Dossiervorming en bijhouden logboek

Op het moment dat er voor uw brandmeldinstallatie (BMI) een eisende partij is, wordt de brandmeldinstallatie opgeleverd volgens Bouwbesluit 2012. In Bouwbesluit 2012 staat vermeld dat uw installatie jaarlijks onderhouden dient te worden. Op het moment dat er zich nu een calamiteit voordoet, bijvoorbeeld dat er brand uitbreekt, en u beschikt niet over een geldig onderhoudscertificaat, kan uw verzekeraar niets vergoeden. Neem contact met ons op om deze situatie te voorkomen.

Beheer brandmeldinstallatie

Maandelijkse controle van uw brandmeldinstallatie is van levensbelang. Ook is het aanwijzen van de juiste personen die de brandmeldinstallatie beheren verplicht en belangrijk. 


Beheer door gebruiker

De gebruiker (eigenaar) van de brandmeldinstallatie moet één of meerdere personen aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor het maandelijks beheer van de installatie. De beheerder doet de bediening van de installatie, de periodieke controle en is verantwoordelijk voor preventief onderhoud. Als er maatregelen worden genomen om onechte brandmeldingen te voorkomen is de beheerder verantwoordelijk voor:

 • Het nemen van maatregelen om onechte meldingen te voorkomen.
 • Het vervangen van de automatische detectie bij buiten werking gestelde meldergroepen. Dit betekent het door personen uitvoeren van visuele controles in de betrokken ruimten. 
 • Het informeren van de bevoegde autoriteit (als de installatie is voorgeschreven). Bij elke onderbreking van de installatie die langer is dan door de bevoegde autoriteit is toegestaan, maar ook bij een wijziging of uitbreiding van het Programma van Eisen (PvE). 
 • Wijzigingen en uitbreidingen van de brandmeldinstallatie.


Bij aanpassingen van een installatie moet aan een aantal zaken worden voldaan:

 • Het PvE moet worden aangepast

 • De aanpassing moet worden gedaan door een erkend branddetectiebedrijf

 • De apparatuur moet van hetzelfde of gelijkwaardig, goedgekeurd, compatibel type zijn

 • De onderhouder moet worden geïnformeerd. Ook het onderhoudsplan moet worden aangepast aan de nieuwe situatie

 • Er moet een registratie in het logboek worden gedaan

Periodieke controles door beheerder brandmeldinstallatie

Iedere maand moet de beheerder van de brandmeldinstallatie de basiscontroles uitvoeren (maandelijks beheer brandmeldinstallatie). Hieronder vallen onder andere het visueel controleren van het systeem en het controleren van de doormeldfunctie. 


Vier en acht maanden na oplevering moeten uitgebreidere controles worden uitgevoerd. Deze controle omvat onder andere de volgende zaken:

 • Visuele controle van handbrandmelders, rookmelders en thermische melders
 • Het controleren van veranderingen in ruimtegebruik binnen detectiezones
 • Controle of het alarmorganisatieplan nog voldoet
 • Controle of de documentatie (bijv. bedieningsvoorschriften, plattegronden en blokschema's) nog voldoet

Wettelijke erkenningen voor branddetectie

Met een branddetectiesysteem voor uw bedrijfspand, zorginstelling of school wordt u direct gealarmeerd wanneer er brand uitbreekt.  Als NCP-erkend bedrijf bent u er bij ons daarom altijd van verzekerd dat uw branddetectiesysteem wettelijk erkend is.

Certificering branddetectiesystemen

Lagarde is gecertificeerd conform de meest actuele wet- en regelgeving. Hierdoor mogen en kunnen wij uw brandmeldinstallatie ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen, opleveren, beheren en onderhouden conform het bouwbesluit uit 2012.

Offerte
direct offerte aanvragen
Contact
direct contactformulier
Storing
een storing melden
0. 00