Brandmeldinstallatie

Inrichting, signalering en onderhoud BMI

Een uitslaande brand kan catastrofale gevolgen hebben voor uw organisatie of bedrijf, de mensen die hierbij betrokken zijn en de omgeving. Hoe is de brandveiligheid bij uw organisatie geregeld? Omdat brandveiligheid een gevoelig onderwerp is, worden er hoge eisen gesteld aan een brandmeldinstallatie (BMI). Niet alleen de apparatuur moet goed werken, ook de inrichting, signalering en het onderhoud moet van hoog niveau zijn.

Maandelijkse beheer van uw brandmeldinstallatie is van levensbelang. Ook is het aanwijzen van de juiste personen die de brandmeldinstallatie beheren verplicht en belangrijk. Wij informeren u graag over de inspectie en het beheer van brandmeldinstallaties.

Wanneer moet een bedrijf een brandmeldinstallatie hebben?

Brandmeld- en ontruimingsinstallatie

Wanneer moet een bedrijf een brandmeldinstallatie hebben? Is een brandmeldinstallatie vereist in uw pand? En hoe zit het met een ontruimingsinstallatie? Met behulp van onze module heeft u binnen 2 minuten antwoord op deze vragen. Controleer direct.

Brandmeldinstallatie onderhoud monteur

Brandmeldinstallatie onderhoud (BMI)

Naast de verkoop van branddetectiesystemen zetten wij onze kennis ook in om u te voorzien van advies over de juiste compartimentering en ontruiming van uw bedrijfspand. Daarnaast verzorgen wij ook het onderhoud van uw systemen, zodat uw pand jarenlang brandveilig is. Met het uitvoeren van controles, door middel van brandsimulatie en rookontwikkeling, bent u verzekerd van continue zekerheid. Onze deskundigen zijn gespecialiseerd in het onderhoud en beheer van de systemen, want als het om brandveiligheid gaat, telt iedere seconde.

Inspectie brandmeldinstallatie bedrijf
Een brandmeldinstallatiesysteem wordt onder andere gecontroleerd op onderstaande punten:

 • Goede bereikbaarheid en functionaliteit van de brandmeldcentrale
 • Controle van de optische indicatoren op de brandmeldcentrale, nevenpanelen en de brandweerpanelen
 • Controle bereikbaarheid handbrandmelders en visuele/ functionele controle werking van de handbrandmelders
 • Controle vrije ruimte rond automatische melders en visuele/  functionele controle werking van de automatische melders
 • Controle verandering in ruimtegebruik, inrichting, ventilatie of bouwconstructie
 • Controle ontvangst van brandmeldingen op de centrale(s)
 • Uitwendig reinigen van apparatuur en verzorging accu’s
 • Dossiervorming en bijhouden logboek
Brandmeldinstallatie onderhoud
Bouwbesluit 2012

Onderhoudscertificaat

Op het moment dat er voor uw brandmeldinstallatie (BMI) een eisende partij is, wordt de brandmeldinstallatie opgeleverd volgens Bouwbesluit 2012. In Bouwbesluit 2012 staat vermeld dat uw installatie jaarlijks onderhouden dient te worden. Op het moment dat er zich nu een calamiteit voordoet, bijvoorbeeld dat er brand uitbreekt, en u beschikt niet over een geldig onderhoudscertificaat, kan uw verzekeraar niets vergoeden. Neem contact met ons op om deze situatie te voorkomen.

Brandmeldinstallatie beheer

Maandelijkse controle van uw brandmeldinstallatie is van levensbelang. Ook is het aanwijzen van de juiste personen die de brandmeldinstallatie beheren verplicht en belangrijk.

Beheer door gebruiker
De gebruiker (eigenaar) van de brandmeldinstallatie moet één of meerdere personen aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor het maandelijks beheer van de installatie. De beheerder doet de bediening van de installatie, de periodieke controle en is verantwoordelijk voor preventief onderhoud. Als er maatregelen worden genomen om onechte brandmeldingen te voorkomen is de beheerder verantwoordelijk voor:

 • Het nemen van maatregelen om onechte meldingen te voorkomen.
 • Het vervangen van de automatische detectie bij buiten werking gestelde meldergroepen. Dit betekent het door personen uitvoeren van visuele controles in de betrokken ruimten.
 • Het informeren van de bevoegde autoriteit (als de installatie is voorgeschreven). Bij elke onderbreking van de installatie die langer is dan door de bevoegde autoriteit is toegestaan, maar ook bij een wijziging of uitbreiding van het Programma van Eisen (PvE).
 • Wijzigingen en uitbreidingen van de brandmeldinstallatie.
Waaraan moet worden voldaan?
 • Het PvE moet worden aangepast
 • De aanpassing moet worden gedaan door een erkend branddetectiebedrijf
 • De apparatuur moet van hetzelfde of gelijkwaardig, goedgekeurd, compatibel type zijn
 • De onderhouder moet worden geïnformeerd. Ook het onderhoudsplan moet worden aangepast aan de nieuwe situatie
 • Er moet een registratie in het logboek worden gedaan

Periodieke controles – beheer brandmeldsysteem

Iedere maand moet de beheerder van de brandmeldinstallatie de basiscontroles uitvoeren (maandelijks beheer brandmeldsysteem). Hieronder vallen onder andere het visueel controleren van het systeem en het controleren van de doormeldfunctie.

Vier en acht maanden na oplevering moeten uitgebreidere controles worden uitgevoerd. Deze controle omvat onder andere de volgende zaken:

 • Visuele controle van handbrandmelders, rookmelders en thermische melders
 • Het controleren van veranderingen in ruimtegebruik binnen detectiezones
 • Controle of het alarmorganisatieplan nog voldoet
 • Controle of de documentatie (bijv. bedieningsvoorschriften, plattegronden en blokschema’s) nog voldoet.
Hand met pasje beheerder brandmeldinstallatie

Verplichtingen onderhoud brandmeldinstallatie?

De verplichting bij het onderhoud van een brandmeldinstallatie worden beschreven in het bouwbesluit en in de hierdoor aangestuurde NEN-normen (in de) NEN 2654-1 en NEN 2654-2. Hieronder beschrijven we beknopt met welke zaken u rekening dient te houden.

Brandmelder
PERSOON

Het bouwbesluit stelt geen eisen met betrekking tot degenen die het onderhoud uitvoeren. Wij adviseren u een specialist het onderhoud uit te laten voeren.

FREQUENTIE

De eisen kunnen voorschrijven dat er eens per jaar onderhoud gepleegd dient te worden. Is dit niet het geval dan adviseren wij u om toch minimaal jaarlijks het onderhoud jaarlijks uit te laten voeren. Daarnaast dient door de beheerder van de brandmeldinstallatie de maandelijkse, 4-maandelijkse en 8-maandelijkse taken uitgevoerd te worden.

WERKWIJZE

Is de brandmeldinstallatie op verzoek van een eigenaar, gebruiker of verzekeraar aangelegd? Dan bepaalt de gebouweigenaar zelf hoe het brandmeldinstallatie onderhoud en de inspectie dient te worden uitgevoerd, tenzij de verzekering hier eisen aan stelt. De gebouweigenaar is in dit geval wel verplicht een beheerder van de brandmeldinstallatie te benoemen. De beheerder dient taken met betrekking tot onderhoud en gebruik te kunnen verrichten, zoals:

 •  In- en uitschakelen van meldergroepen;
 • (basis)controles van de apparatuur;
 • Bijhouden van een logboek.

Is de brandmeldinstallatie niet op eigen verzoek aangelegd? Dan dient men zich bij het onderhoud te houden aan wat er in het bouwbesluit is voorgeschreven.

Is uw brandmeldinstallatie destijds aangelegd conform NEN 2535? Dan adviseren we u om het onderhoud aan de brandmeldinstallatie conform NEN 2654-1 uit te voeren.

CERTIFICAAT BRANDMELDINSTALLATIE

Om aan te kunnen tonen dat het onderhoud is uitgevoerd conform de gestelde eisen en regelgeving is het mogelijk een onderhoudscertificaat af te geven na het onderhouden van de brandmeldinstallatie. Dit certificaat is niet verplicht, maar biedt wel een financieel voordeel wanneer de brandmeldinstallatie voorzien dient te worden van een certificaat (volgens artikel 6.20, zesde lid, inspectie eenmaal per jaar of eenmaal in de drie jaar).

We kunnen ons voorstellen dat u uw brandmeldinstallatie op professionele wijze wilt onderhouden en beheren. Het gaat immers om veiligheid. De regels en eisen zorgen bij veel ondernemers voor een drempel. Daarom nemen wij dit graag voor hen uit handen. Wij onderhouden en beheren al jarenlang de brandmeldinstallaties van onze klanten. Binnenkort voor u ook? Neem voor meer informatie contact met ons op.

Hertek Connect op laptop

Hertek Connect – veiligheid op afstand

Met Hertek Connect heeft u altijd én overal inzicht en controle over uw brandmeldinstallatie(s). U verhoogt de brandveiligheid en werkt sneller en efficiënter dankzij slimme en gebruiksvriendelijke applicaties.

 •  24/7 gedetailleerd inzicht in uw brandmeldinstallatie(s)
 • Gebruiksgemak
 • Efficiënte ondersteuning op afstand
 • Adequate hulpverlening bij een melding
 • Snelle analyse 

Brandmeldinstallatie wetgeving

Met een branddetectiesysteem voor uw bedrijfspand, zorginstelling of school wordt u direct gealarmeerd wanneer er brand uitbreekt.  U bent bij Lagarde Groep, gecertificeerd technisch beveiligingsbedrijf, er daarom altijd van verzekerd dat uw branddetectiesysteem wettelijk erkend is.

 

Certificering branddetectiesystemen

Lagarde Groep is gecertificeerd conform de meest actuele wet- en regelgeving. Hierdoor mogen en kunnen wij uw brandmeldinstallatie ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen, opleveren, beheren en onderhouden conform het bouwbesluit uit 2012.

Arnold Versteeg
Sales beveiliging
Neem contact met ons op
 • Door op versturen te klikken gaat u akkoord met onze privacyverklaring.
 • Hidden
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.