8,6 8 ,6 213 reviews Bekijk reviews

Alarminstallatie

Razendsnelle detectie en melding

Goede inbrekers worden wel vertraagd, maar niet tegengehouden door goed hang en sluitwerk. Eenmaal binnen is een razendsnelle detectie en melding van groot belang! Een inbreker heeft niet lang nodig. Alarminstallaties worden al jaren toegepast voor het detecteren en alarmeren van een inbraak. Een alarminstallatie kan een vereiste zijn vanuit wet- en regelgeving. Zo kan een bedraad alarmsysteem een voorwaarde zijn. Daarnaast wordt vaak bewust gekozen voor meer veiligheid en het afschrikken van inbrekers met een alarmsysteem. Alarmcentrales zijn te integreren met bijvoorbeeld toegangscontrole of gronddetectie.

Bereken uw kosten voor een alarmsysteem

Alarminstallatie kopen? Vul nu de calculator in en bereken op onze website uw investering

Alarminstallatie als vereiste

Een alarminstallatie kan tot de vereiste beveiligingsmaatregelen in uw bedrijfspand horen. Of een inbraakdetectiesysteem voor uw bedrijfspand tot de vereiste hoort, hangt samen met de risicoklasse-indeling van uw bedrijfspand. 


'Een alarminstallatie kan nodig zijn op basis van de elektronische maatregelen die weer vereist zijn vanuit uw VRKI'.

​​​​​​​

Door middel van een opname bij u op lokatie, bepalen wij de risicoklasse-indeling (VRKI) van uw woning of bedrijfspand. Op basis van deze VRKI (Lagarde werkt met de meest recente indeling; de VRKI 2016 van het CCV) worden de nodige beveiligingsmaatregelen genomen. Beveiligingsmaatregelen kunnen bestaan uit:

»  organisatorische maatregelen
»  bouwkundige maatregelen
»  meeneembeperkende maatregelen
»  elektronische maatregelen
»  alarmeringsmaatregelen
»  opvolgingsmaatregelen


Alarminstallatie Aritech voor uw bedrijfspand

Het ATS Advanced inbraak beveiligingssysteem is de nieuwste serie alarmapparatuur van marktleider Aritech. Dit is de merknaam van UTC Fire & Security. Het ATS paneel is een alarmsysteem met een grote stabiliteit en duurzaam. Het Aritech Advanced systeem is klaar voor de toekomst. Uiteraard behoort App bediening voor Android en iOS tot de mogelijkheden. 

De ATS controlepanelen zijn niet alleen Hybride, maar ook inzetbaar als toegangscontrole. Standaard kunnen al 16 deuren worden beheerd als toegangsverlening. De panelen zijn onderling te koppelen en te beheren via de Titan software, waardoor hele grote systemen, overzichtelijk blijven en op afstand beheerd kunnen worden. IP en GPRS doormelding modules zijn leverbaar. 

alarminstallatie-bedienpaneel

Alarminstallatie doormelden

Een inbraak wordt gedetecteerd door de alarminstallatie. Meestal worden dan een alarmerende sirene en flitslamp getriggerd. Het is verstandig, en soms zelfs vereist, om de alarmen vanuit de centrale door te melden. Dit moet naar een gecertificeerde particuliere alarmcentrale (PAC), ook wel een meldkamerdienst genoemd, of naar een regionale alarmcentrale (RAC). Meldkamers kunnen zelfs meekijken bij alarmen, bijvoorbeeld door middel van een beveiligingscamera. Doormelden gaat tegenwoordig vaak over IP. Wij helpen u graag om dit te realiseren.

Alarminstallatie met meldkamer

Een meldkamer ontvangt de alarmen van uw bedrijf of organisatie en start dan met de volgende acties:

 • Waarnemen

 • Melden

 • Duiden en verifiëren

 • Opvolgen

Uw bezittingen veilig? Vraag een meldkamerdienst aan. 

Borg certificaat

Beveiliging is een cruciale zaak. Lagarde is een erkend Technisch Beveiligingsbedrijf. Onze beveiligingsengineers worden voortdurend getraind bij onze leveranciers en certificeringsinstellingen. BORG bedrijven onderscheiden zich door aantoonbaar vakmanschap. Zo is Lagarde door het KIWA beoordeeld op alle benodigde kwalificaties voor het adviseren, aanleggen en onderhouden van alarminstallaties voor bedrijfspanden. Tevens wordt er gecontroleerd op de bedrijfsprocessen zoals de deskundigheid en betrouwbaarheid van het personeel. Ook zijn wij onder andere gespecialiseerd in toegangscontrole, beveiligingscamera's en brandbeveiliging.

Borg certifacaat en Borg opleverbewijs

Een BORG certificaat wordt afgegeven voor de uitvoering van elektronische én bouwkundige maatregelen. De maatregelen sluiten aan bij het risico van een object. Het risico en het gewenste beveiligingsniveau wordt bepaald volgens de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI). Een BORG certificaat sluit aan bij het risico van een object en is dus risicogebonden. Een BORG opleveringsbewijs wordt afgegeven voor alleen de elektronische maatregelen òf alleen de bouwkundige maatregelen. Deze maatregelen moeten daarvoor voldoen aan de criteria die horen bij het niveau volgens de Verbeterde Risicoklassenindeling. BORG opleveringsbewijzen zijn installatiegebonden in plaats van risicogebonden.


'Lagarde is een erkend Technisch Beveiligingsbedrijf.'

Programma van eisen

Het Programma van Eisen (PvE) is een document waarop aan de hand van uw gegevens de benodigde beveiligingsklasse vastgesteld wordt overeenkomstig de standaard VRKI eisen (zie VRKI). De adviseurs van Lagarde stellen vast hoe uw risico beveiligd zou moeten worden worden. Het gaat daarbij om organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen, maar ook over de reactie/alarmering nadat een alarm optreedt. Het programma van eisen wordt door Lagarde en door u als afnemer ondertekent. Het beveiligingsadvies wat in het programma van eisen is vastgesteld kunt u opvolgen. U kunt er ook voor kiezen om hier van af te wijken, echter raden wij dat af.  Het niet volgen van dit advies kan bijvoorbeeld betekenen dat er bij inbraakschade geen uitkering plaatsvindt door de verzekeraar. 

Verbeterde risicoklassen indeling (VRKI)

De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico kan worden vastgesteld welk soort preventiemaatregelen moeten worden getroffen, en van welke zwaarte.


De risicoklasse wordt bepaald aan de hand van de waarde van de objecten (attractieve goederen) in eigen gebruik of in een winkel, showroom of magazijn. Deze indeling is geschikt voor normale objecten. Als het gaat om zeer grote of bijzondere waarde van objecten zal een maatwerk beveiligingsconcept moeten worden opgesteld. 

Onderhoud van de alarminstallatie

Naast de verkoop van alarminstallaties zetten wij onze kennis ook in om uw beveiligingssysteem te voorzien het juiste onderhoud. Met het uitvoeren van controles bent u verzekerd van continue zekerheid. Onze deskundigen zijn gespecialiseerd in het onderhoud en beheer van de systemen, want als het om inbraakdetectie gaat is een goed werkend systeem uiterst belangrijk. Onderhoud van een alarmsysteem heeft ook alles te maken met certificeringen. Met het juiste onderhoud bent u voorzien van de juiste certificaten. Laat u adviseren over de noodzaak van een certificaat. 

  Werkzaamheden onderhoud alarminstallaties

  Tijdens het onderhoud van een alarmsysteem wordt onder andere het volgende door ons uitgevoerd:

  • reinigen en controleren centrale apparatuur

  • controleren primaire en secundaire voeding
  • indien nodig secundaire voeding vervangen
  • controleren van de nominale staat van de melders en magneetcontacten (detectoren in het veld)
  • controleren van de sturingen naar alarmgevers (akoestische en optische alarmgevers)
  • controleren van de werking van doormelding naar eventuele meldkamer (PAC)
  • controleren van de benodigde documentatie op locatie
  • backup maken en uploaden naar Lagarde server
  • aanbevelingen doornemen met de eindgebruiker ter verbetering van de alarminstallatie of het gebruik ervan
  Vraag een vrijblijvende offerte aan
   
  Offerte
  direct offerte aanvragen
  Contact
  direct contactformulier
  Storing
  een storing melden
  0. 00