ONDERHOUD BEVEILIGINGSINSTALLATIE

Uw systemen altijd in de beste conditie

Onderhoud en Beheer beveiliging

Naast de verkoop van diverse beveiligingsinstallaties zetten wij onze kennis ook in om de beveiligingsinstallaties te voorzien van het benodigde onderhoud. Onze deskundigen zijn gespecialiseerd in het onderhoud en beheer van de systemen. Met het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud heeft u continue zekerheid. Daarnaast bent u voorzien van de juiste certificaten.

Service & Onderhoud monteur Lagarde
“Uw beveiligingsoplossingen altijd in de beste condities.”
SLA overeenkomst sluiten

Onderhoudscontract beveiligingsinstallatie

Sluit u een SLA (Service Level Agreement)-overeenkomst, ook wel onderhoudscontract genoemd, af? Dan zorgt Lagarde Groep voor optimale werking van uw beveiligingsinstallaties. Het doel van de SLA-overeenkomst is het leveren van continuïteit, nu en in de toekomst.

In het onderhoudscontract wordt vastgelegd:

  • hoe vaak het onderhoud plaatsvindt;
  • op welke locaties de overeenkomst van toepassing is;
  • op welke installaties de overeenkomst van toepassing is;
  • wat de responstijd is.

Voor al uw beveiligingsinstallaties

Alarminstallatie, conform de BORG regelgeving.
Tijdens het onderhoud van een alarmsysteem controleren we onder andere de apparatuur, voeding, melders en alarmering. Ook wordt de benodigde documentatie gecheckt en een back-up gemaakt. Tevens worden aanbevelingen doorgenomen met de eindgebruiker.
Brandmeldinstallatie, conform de NEN 2654-1 regelgevingen
Tijdens het onderhoud wordt de brandmeldinstallatie onder andere gecontroleerd op bereikbaarheid en functionaliteit. Ook worden alle melders gecheckt. De apparatuur wordt gereinigd en het logboek bijgewerkt.

Naast het jaarlijks onderhoud van de brandmeldinstallatie kunnen wij u totaal ontzorgen door ook de maandelijkse beheerderstaken voor u uit te voeren.

Camera-installatie
Tijdens het onderhoud van het camerasysteem worden onder andere de DVR/NVR, server en camera’s gereinigd en gecontroleerd op juiste werking. Er wordt een back-up gemaakt van de instellingen en indien nodig worden software updates uitgevoerd.

Toegangscontrole
Tijdens het onderhoud van het toegangscontrolesysteem worden onder andere de server en kaartlezers gereinigd en gecontroleerd op juiste werking. Er wordt een back-up gemaakt van de huidige instellingen en indien nodig worden software updates uitgevoerd.

Noodzaak onderhoud beveiligingssystemen

Wist u dat verschillende inbraakinstallaties, brandmeldinstallaties, toegangssystemen en camera-installaties na het opleveren jaarlijks onderhouden dienen te worden? Door onderhoud aan de installaties uit te laten voeren reduceert u het aantal storingen en verlengt u de levensduur. 

Monteur Lagarde onderhoud beveiligingsinstallaties