Lagarde Groep opnieuw ISAE3402 gecertificeerd

25 januari 2019

Op woensdag 23 januari is door Lagarde Groep B.V. én Solitrust B.V. de ISAE 3402 verklaring getekend. Hiermee toont Lagarde…

Op woensdag 23 januari is door Lagarde Groep B.V. én Solitrust B.V. de ISAE 3402 verklaring getekend. Hiermee toont Lagarde Groep aan bij outsourcing haar beheerprocessen te waarborgen.

ISAE3402 verklaring

De ISAE3402 is een extra zekerheid voor klanten van Lagarde Groep. Zij hebben de zekerheid dat bij uitbesteding van ICT processen goed worden uitgevoerd, informatiebeveiliging toereikend is ingericht en er maatregelen zijn getroffen om fraude te voorkomen.
De certificering heeft betrekking op de volgende processen:

  • Incident management
  • Change management
  • Problem management
  • Access management
  • Security management
  • Configuration management
  • Continuïteitsmanagement

Continuïteitsmanagement is een aanvulling t.o.v. vorig jaar. Belangrijk voor klanten, aangezien Lagarde Groep hiermee aantoont de continuïteit van de ICT-omgeving te waarborgen.

Type I vs Type II

Er zijn twee varianten van de ISAE3402 verklaring: type I en type II. Bij type I wordt op één moment gecontroleerd. Terwijl bij type II een bedrijf gedurende een periode van minimaal zes maanden gecontroleerd wordt.
Lagarde Groep beschikt over een ISAE3402 type II verklaring. In de periode 1 januari 2018 t/m 31 december 2018 is Lagarde Groep continu gecontroleerd en positief beoordeeld op haar processen bij outsourcing.

3 mensen aan tafel
ondertekening rapporten
rapporten getekend
Taart
0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *